Participacions
Participaciones
Portfolio
 
 
 
Societats de professionals:
   Serveis immobiliaris i urbanístics Societat de serveis a la gent gran
   Serveis arquitectura Centres de negocis
   Serveis administratius Societat d'instal·lacions industrials
   Serveis jurídics i fiscals   Societat d'informàtica i serveis internet
   Serveis financers   Agència de viatges
Societats patrimonials
 
Serveis / Servicios / Services
Gestió de projectes immobiliaris / Gestión de proyectos inmobiliarios / Real Estate Project Management
Urbanisme i edificació / Urbanismo y edificación / Urban Development and Construction
Arquitectura / Arquitectura / Architecture
Enginyeria / Ingeniería / Engineering
Serveis administratius i legals / Servicios administrativos y legales / Administation and Legal Services
 
Inversions / Inversiones / Investments
Immobles en renda / Inmuebles en renda / Properties Leased
Participacions / Participaciones / Portfolio
 
Major, 40 . 08221 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 733 89 10    /    Fax +34 93 733 89 18
sps@simoprado.com    /    www.simoprado.com